Om Kulturspillene

Ideen bag Kulturspillene har været at dække et behov for vidensspil, hvor emner som sport, den lettere underholdning og spørgsmål af aktualitetsmæssig karakter var nedprioriteret til fordel for emner, der ikke er glemt i morgen.

Mange gode quizspil på det danske marked dækker fuldt ud behovet for spørgsmål indenfor disse emner, men vores oplevelse var den, at mange faktisk efterspurgte et quizspil, hvor navnlig spørgsmål om sport og ugebladsjournalistik ikke var en del af spillet.

Det fine ved Kulturspillene er derfor blandt andet, at quizkategorierne genremæssigt dækker over en række andre felter, som alle har bund i det kulturelle, og hvad der samler os som mennesker. Læs nærmere om de enkelte udgaver under menupunktet “Sortiment”.

Vort relevanskriterium for at medtage spørgsmål i Kulturspillet har bl.a. også været, at spørgsmålene ikke har aktualitetsmæssigt præg eller omhandler kortlivede modestrømninger. Derfor føler vi os også sikre på, at Kulturspillet til gavn og fornøjelse vil blive taget frem år efter år – og generation efter generation.

Kategoriernes bredde og variation og spørgsmålenes karakter har det til fælles, at de samler det fra samfunds- og kulturlivet, der igennem tidens modningsproces er gået hen og blevet nationalt fællesgods.

Kulturspillet er derfor på samme tid både almendannende, lærerigt og rigtig sjovt at spille.

Opstilling400F

Comments are closed.